Xin mời số 2001 Đến QUẦY 2

Xin mời số 1001 Đến QUẦY 1

QUẦY 1 (BHYT)

1002

 

QUẦY 2 (BHYT)

2002

 

QUẦY 3 (BHYT)

 
  
  
  
* Lưu ý: Mở AI-VOICE auto (click icon mic + check void); Tắt AI-VOICE(uncheck void)
* Để đảm bảo âm thanh môi trường làm việc trong công sở điều chỉnh âm lượng dưới 85 dbA (Thông tư số 24/2016/TT-BYT)