BỆNH VIỆN QUẬN 7
DISTRICT 7 HOSPITAL
Hãy thực hiện"5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế"
để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dich COVID-19!
 
Cấp cứu: (028).37.731.421
     

Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Bệnh viện Quận 7 TP Hồ Chí Minh !. __ Địa chỉ: 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. __ Cấp cứu: (028).37.731.421 __ Tổng đài: (028)38.733.420 __ GIỜ TIẾP NHẬN: * Sáng 06 giờ 15 đến 11 giờ 30. * Chiều 13 giờ đến 16 giờ. __ GIỜ KHÁM BỆNH: * Sáng 06 giờ 15 đến 12 giờ. * Chiều 13 giờ đến 16 giờ __ KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ: * Chiều thứ Hai đến thứ Sáu 16 giờ 30 đến 19 giờ. * Sáng thứ Bảy và Chủ Nhật: 07 giờ đến 11 giờ 30.

  
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP E-HSMT;ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT;KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP E-HSMT;ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT;KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cập nhật ngày:   17/07/2024
MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

Cập nhật ngày:   16/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT; THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT; THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

Cập nhật ngày:   12/07/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

Cập nhật ngày:   10/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)

Cập nhật ngày:   05/07/2024
MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA ĐẦU DÒ VF10-5

MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA ĐẦU DÒ VF10-5

Cập nhật ngày:   04/07/2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Cập nhật ngày:   03/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY LỌC THẬN

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY LỌC THẬN

Cập nhật ngày:   03/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

THƯ MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

Cập nhật ngày:   03/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẶT ĐỒ VẢI CHO BỆNH VIỆN QUẬN 7 NĂM 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẶT ĐỒ VẢI CHO BỆNH VIỆN QUẬN 7 NĂM 2024

Cập nhật ngày:   27/06/2024
  
v 
Show filter builder dialogCreate Filter 
THÔNG BÁO
 
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP E-HSMT;ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT;KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Cập nhật:  17/07/2024
MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)
Cập nhật:  16/07/2024
BỆNH BẠCH HẦU NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO ?
Cập nhật:  15/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT; THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)
Cập nhật:  12/07/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)
Cập nhật:  10/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU)
Cập nhật:  05/07/2024
MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA ĐẦU DÒ VF10-5
Cập nhật:  04/07/2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
Cập nhật:  03/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY LỌC THẬN
Cập nhật:  03/07/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)
Cập nhật:  03/07/2024
 Count=256
v 
Show filter builder dialogCreate Filter 
Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị sau nhiễm Covid
Cập nhật ngày:   15/08/2022
QUI ĐỊNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Cập nhật ngày:   15/07/2022
Thông báo cấu trúc đề thi xét tuyển viên chức năm 2022
Cập nhật ngày:   27/06/2022
v FirstLast