x
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ SỐ 22 /2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 17/11/2023 GIÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ
SỐ TT 
TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT 
ĐƠN VỊ TÍNH 
ĐƠN GIÁ Not filtered
GHI CHÚ 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
1AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-NeelsenLần70300 
2Bảo tồn lách vỡ bằng lưới sinh họcLần3063000 
3Bẻ cuốn mũiLần144000 
4Bó bột ống trong gãy xương bánh chèLần152000 
5Bó bột ống trong gãy xương bánh chè (Nhi)Lần152000 
6Bó thuốcLần53100 
7Bóc giả mạcLần88400 
8Bóc nang tuyến Bartholin Người lớnLần1309000 
9Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi)Lần88400 
10Bóp bóng Ambu qua mặt nạLần227000 
     
Page 1 of 184 (1840 items)PrevNext v
Show filter builder dialogCreate Filter 
x
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ SỐ 21/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 17/11/2023 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG BẢO HIỂM Y TẾ
SỐ TT 
TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT 
ĐƠN VỊ TÍNH 
ĐƠN GIÁ Not filtered
GHI CHÚ 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
1AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-NeelsenLần70300 
2Bảo tồn lách vỡ bằng lưới sinh họcLần3063000 
3Bẻ cuốn mũiLần144000 
4Bó bột ống trong gãy xương bánh chèLần152000 
5Bó bột ống trong gãy xương bánh chè (Nhi)Lần152000 
6Bó thuốcLần53100 
7Bóc giả mạcLần88400 
8Bóc nang tuyến Bartholin Người lớnLần1309000 
9Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi)Lần88400 
10Bóp bóng Ambu qua mặt nạLần227000 
     
Page 1 of 184 (1838 items)Prev1234567182183184Next v
Show filter builder dialogCreate Filter 

x
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2023 THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ NGÀY 29/06/2023 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ KHÁM THEO YÊU CẦU
SỐ TT 
TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT 
ĐƠN VỊ TÍNH 
GIÁ BHYT Not filtered
GIÁ DỊCH VỤ Not filtered
CHÊNH LỆCH Not filtered
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
113 tác nhân gây bệnh sinh dụcLần 10000001000000
2Adenosine Deaminase (ADA) / DỊCHLần 220000220000
3AMH (Anti – Mullerian Hormone)Lần 650000650000
4Ancylostoma caninum (ksk theo yêu cầu)Lần 150000150000
5Anti HAV TotalLần 180000180000
6Anti HBC total miễn dịch tự độngLần 150000150000
7Anti HCV (định tính) (ksk theo yêu cầu)Lần 9500095000
8Anti HIV (ksk theo yêu cầu)Lần 250000250000
9Anti TG (tuyến giáp) (ksk theo yêu cầu)Lần 250000250000
10Angiostrongylus cantonensis (ksk theo yêu cầu)Lần 150000150000
      
Page 1 of 296 (2960 items)Prev[1]234567294295296Next v
Show filter builder dialogCreate Filter